Pracovní oděvy - Ochrana těla

Nabízíme pracovní oděvy určené pro ochranu těla před různými vlivy a riziky, které Vás mohou na pracovišti potkat. Dodáváme pracovní oděvy od nejzákladnějších typů až po velmi speciální, oděvy jak pro volný čas tak i pro specifické pracovní prostředí.

Ochranné pracovní oděvy proti horku
- pro svařování a podobné technologie - Ochranné pracovní oděvy pro svářeče a pracovníky podobných oborů se srovnatelnými riziky. Účelem toho druhu ochraného oděvu je chránit nositele při rozstřiku roztaveného kovu, při krátkodobém kontaktu s plamenem a před UV zářením. Oděv je určen k nošení v podmínkách teploty okolí průběžně po dobu 8 hodin.
- ochrana proti horku a plameni - jednoduché a vícesložkové materiály používané na ochranných pracovních oděvech, při omezeném šíření plamene. Jendoduché a vícesložkové materiály s omezeným šířením plamene jsou určeny pro výrobu ochranných oděvů se sníženým rizikem vzplanutí a k omezení všech s tím spojených nebezpečí. Jsou vhodné pro ochranu při nahodilém styku s malými zažehnutými plameny, v podmínkách, kde není žádné výrazné nebezpečí horka.
- ochrana pro pracovníky v horkých provozech - ochranný pracovní oděv pro pracovníky v průmyslu, kteří jsou vystaveni vsokým teplotám. Stanoví požadavky a zkušební metody pro materiály, používané na ochranný oděv.

Vysoce reflexní oděvy
Ochranný pracovní oděv, který má vizuálně signalizovat přítomnost nositele tak, aby byl dobře zjistitelný a viditelný při nebezpečných situacích, a to za všech světelných podmínek v denní době a ve světle automobilových reflektorů v noci. Rozlišují se tři třídy pracovních oděvů s vysokou viditelností. Pro každou třídu jsou stanoveny minimální plochy, které na pracovním oděvu musí být prošity materiálem zajišťujícím viditelnost - čím vyšší třída, tím vyšší viditelnost oděvu.
Podkladový materiál - žlutý, oranžový nebo červený fluorescentní materiál, který musí být dobře viditelný.
Reflexní materiál - klasifikován ve 2 úrovních. Při nejvyšší úrovni reflexe je nejlepší kontrast a nejlepší viditelnost výstražného pracovního oděvu ve tmě při osvětlení světlometem.

Pracovní oděvy pro zviditelnění pro neprofesionální použití - jedná se o neprofesionální pracovní oděvy s vysokou viditelnosti, určené pro děti a dospělé, které umožňují upozornit vizuálně na přítomnost uživatele, ve dne za jakýchkoliv možných světelných podmínek a v noci ve světle světlometů vozidel nebo projektorů, nebo ve veřejném osvětlení.

Antistatické pracovní oděvy
Antistatické pracovní oděvy jsou určeny na ochranu proti riziku přeskoku jisker a silného nahodilého přeskoku jisker v důsledku akumulace elektrostatického naboje na těle. Používají se zejména v prostředích s nebezpečím výbuchu, jako jsou chemické závody, rafinérie, zbrojovky, doly. Hojně se používají také k ochraně při práci s materiály citlivými na elektrický výboj, jako je výroba elektroniky nebo montáž polovodičů.
Dále se používají na pracovištích s řízenou atmosférou, jako jsou lakovny automobilů, kde je jejich úkolem zabránit emisi částic, které by se mohli usazovat na lakované karosérii. Antistatické vlastnosti lze získat úpravou omezující vznik elektrostatického výboje, nebo přidáním kovových nebo uhlíkových drátků, které přispívají k odvodu výboje.

Pracovní oděvy na ochranu proti chladu a chladnému prostředí
Jedná se o oděvní části (součásti oděvů kryjící část těla, např. bunda s kapucou, blůza, ..) nebo celé oděvy (oděvy kryjící celé tělo - trup + nohy, např. kombinézy,..) proti chladu do teplot nižších než - 5°C. Slouží jako ochrana proti lokálnímu prochaldnutí těla při nízkých teplotách a mohou se používat jak pro venkovní práce, např. ve stavebnictví. Tyto oděvy nejsou vždy nutně zhotoveny z materiálů nepropouštějících vzduch nebo vodotěsných. Podle evropských norem jsou tyto požadavky volitelné.

Ochranné pracovní oděvy proti dešti
Speciální ochranné pracovní oděvy ale i materiály a švy sloužící na ochranu proti nepříznivému počasí, mlze a zemní vlhkosti. Měří se odpařovací odpor, tj. překážka, kterou výrobek klade průchodu vodních par, neboli to, ja k brání odpařování transpirace na povrchu pokožky. Čím vyšší je odpor výrobku proti vodním parám, tím více brání průchodu vodních par. Prodyšný výrobek má nízký odpor proti vodním parám. Dále pak odolnost proti průniku vody, tzn. odolnost vnějšího materiálu a švů proti průniku vody při tlaku vody 980 + 50 Pa/min.

Ochranné pracovní oděvy proti radioaktivní komunikaci
Nevětrané ochranné pracovní oděvy proti kontaminaci radioaktivním prachem. Oděvy tohoto typu jsou navrženy tak, aby chránily pouze tělo, paže a nohy nositele. Oděvy jsou klasifikovány podle jmenovitého činitele ochrany (poměr mezi koncentrací zkušebních částic v okolní atmosféře a koncentrace zkušebních částic uvnitř oděvu), stanoveného dle poměru k celkovému úniku dovnitř oděvu.

Protichemické ochranné oděvy
- ochranné pracovní oděvy proti infekčním činidlům
- ochranné pracovní oděvy proti kapalným chemikáliím - určeny pro použití v případě potenciálního vystavení lehkého rozstřiku kapalných aerosolů nebo rozstřiku malého objemu při nízkém tlaku. u nichž se nevyžaduje kompletní zábrana proti průniku kapaliny
- ochranné pracovní oděvy proti pevných částicím - ochrana celého těla (kombinézy, atd.) proti poletujícím částicím
- ochranné pracovní oděvy proti kapalným částicím - nepropustné oděvy vůči kapalinám nebo vůči rozstřiku, včetně oděvů, které poskytují ochranu pouze části těla.
 


VÝBĚR DLE:

Aktuality

archiv novinek

Aktuality na váš email

Odhlásit odběr
Facebook